Bu internet sitesinde, site hizmetlerinin gelitirilmesi ve ilevselliinin artrlmas gibi amalarla erezler kullanlmaktadr. Ayrca erezler araclyla kiisel verileriniz ilenebilir. Internet sitesi araclyla ilenen kiisel verileriniz ve erezler hakknda daha detayl bilgi almak, erezleri ynetmek ve/veya erezleri devre d brakmak iin ltfen Gizlilik ve erez Politikas'n inceleyiniz.

TAMAM

Ark Alyans Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. ti. (irket) olarak kiisel verilerinizin gvenlii hususuna azami hassasiyet gstermekteyiz. Bu bilinle, irket olarak rn ve hizmetlerimizden faydalanan kiiler dahil, irket ile ilikili tm ahslara ait her trl kiisel verilerin 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu (KVK Kanunu)na uygun olarak ilenerek, muhafaza edilmesine byk nem atfetmekteyiz. Bu sorumluluumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sfatyla, kiisel verilerinizi aada izah edildii surette ve mevzuat tarafndan emredilen snrlar erevesinde ilemekteyiz.

 

1. KSEL VERLERN TOPLANMASI, LENMES VE LEME AMALARI
Kiisel verileriniz, irketimiz tarafindan verilen hizmet, rn ya da ticari faaliyete bal olarak deikenlik gsterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yntemlerle, ofisler, ubeler, bayiler, ar merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecralar, mobil uygulamalar ve benzeri vastalarla szl, yazl ya da elektronik olarak toplanabilecektir. irketimizin rn ve hizmetlerinden yararlandnz mddete oluturularak ve gncellenerek kiisel verileriniz ilenebilecektir.
Ayrca, irket hizmetlerini kullanmak niyetiyle agri merkezimizi veya internet sayfamz kullandiginizda, irketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiginizde, irketimizin dzenledigi eitim, seminer veya organizasyonlara katildiginizda Kiisel verileriniz islenebilecektir.
Toplanan Kiisel verileriniz, irketimiz tarafindan sunulan rn ve hizmetlerden sizleri faydalandrmak iin gerekli almalarn i birimlerimiz tarafndan yaplmas, irketimiz tarafndan sunulan rn ve hizmetlerin sizlerin beeni, kullanm alkanlklar ve ihtiyalarna gre zelletirilerek sizlere nerilmesi, irketimizin ve irketimizle i ilikisi ierisinde olan kiilerin hukuki ve ticari gvenliinin temini (irketimiz tarafindan yrtlen iletiime ynelik idari operasyonlar, irkete ait lokasyonlarn fiziksel gvenliini ve denetimini salamak, i orta/mteri/tedariki (yetkili veya alsanlar) deerlendirme sreleri, hukuki uyum sreci, mali iler v.b.), irketimizin ticari ve i stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmas ve irketimizin insan kaynaklar politikalarnn yrtlmesinin temini amalaryla KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiisel veri ileme artlar ve amalar dahilinde ilenecektir.

 

2. LENEN KSEL VERLERN KMLERE VE HANG AMALA AKTARILABLECE
Toplanan Kiisel verileriniz, irketimiz tarafindan sunulan rn ve hizmetlerden sizleri faydalandrmak iin gerekli almalarn i birimlerimiz tarafndan yaplmas, irketimiz tarafndan sunulan rn ve hizmetlerin sizlerin beeni, kullanm alkanlklar ve ihtiyalarna gre zelletirilerek sizlere nerilmesi, irketimizin ve irketimizle i ilikisi ierisinde olan kiilerin hukuki ve ticari gvenliinin temini (irketimiz tarafindan yrtlen iletiime ynelik idari operasyonlar, irkete ait lokasyonlarn fiziksel gvenliini ve denetimini salamak, i orta/mteri/tedariki (yetkili veya alsanlar) deerlendirme sreleri, hukuki uyum sreci, mali iler v.b.), irketimizin ticari ve i stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmas ile irketimizin insan kaynaklar politikalarnn yrtlmesinin temini amalaryla is ortaklarmza, tedarikilerimize, hissedarlarmza, kanunen yetkili kamu kurumlar ve zel kiilere, KVK Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kiisel veri ileme artlar ve amalar erevesinde aktarlabilecektir.

 

3. KSEL VER TOPLAMANIN YNTEM VE HUKUK SEBEB
Kiisel verileriniz, her trl szl, yazl ya da elektronik ortamda, yukarda yer verilen amalar dorultusunda irkete sunduumuz rn ve hizmetlerin belirlenen yasal erevede sunulabilmesi ve bu kapsamda irketimizin szleme ve yasadan doan mesuliyetlerini eksiksiz ve doru bir ekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kiisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiisel veri ileme artlar ve amalar kapsamnda bu metnin (1) ve (2) numaral maddelerinde belirtilen amalarla da ilenebilmekte ve aktarlabilmektedir.

 

4. KSEL VER SAHBNN KVK KANUNUNUN 11. MADDESNDE SAYILAN HAKLARI
Kiisel veri sahipleri olarak, haklarniza iliskin taleplerinizi, ibu Aydinlatma Metninde asagida dzenlenen yntemlerle irketimize iletmeniz durumunda irketimiz talebin niteligine gre talebi en ge otuz gn iinde cretsiz olarak sonulandiracaktir. Ancak, Kiisel Verileri Koruma Kurulunca bir cret ngrlmesi halinde, irketimiz tarafindan belirlenen tarifedeki cret alinacaktir. Bu kapsamda kiisel veri sahipleri;
- Kiisel veri ilenip ilenmedigini grenme,
- Kiisel verileri ilenmise buna iliskin bilgi talep etme,
- Kiisel verilerin ilenme amacini ve bunlarin amacina uygun kullanilip kullanilmadigini grenme,
- Yurt iinde veya yurt disinda Kiisel verilerin aktarildigi nc kisileri bilme,
- Kiisel verilerin eksik veya yanlis islenmis olmasi hlinde bunlarin dzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapilan islemin Kiisel verilerin aktarildigi nc kisilere bildirilmesini isteme,
- KVK Kanununun ve ilgili diger kanun hkmlerine uygun olarak islenmis olmasina ragmen, ilenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasi hlinde Kiisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapilan islemin Kiisel verilerin aktarildigi nc kisilere bildirilmesini isteme,
- lenen verilerin mnhasiran otomatik sistemler vasitasiyla analiz edilmesi suretiyle kisinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ikmasina itiraz etme,
- Kiisel verilerin kanuna aykiri olarak ilenmesi sebebiyle zarara ugramasi hlinde zararin giderilmesini talep etme haklarna sahiptir.

 

5. VER SORUMLUSUNA BAVURU
Yukarda saylan haklarnz, yazl olarak slak imzal ekilde veya kaytl elektronik posta (KEP) adresi, gvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafnzca irketimize daha nce bildirilen ve irketimiz sisteminde kaytl bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle irketimize iletebilirsiniz. Bavurularnz Elektronik posta yoluyla info@arkjewelryinc.com adresine veya Alemdar Mah. Tasavaklar Sokak Karar Han Kat: 3 No:6/301 Caalolu 34410 stanbul / TRKYE adresine gndererek iletebilirsiniz. Haklarnza ynelik bavurularnz, https://arkjewelryinc.com/images/ark_ilgili_kisi_basvuru_formu.pdf adresinden ulaabileceiniz lgili Kii Bavuru Formunu da doldurarak irketimize iletebilirsiniz. Kiisel veri sahibinin kendisi dnda bir kiinin talepte bulunmas iin konuya ilikin olarak kiisel veri sahibi tarafndan bavuruda bulunacak kii adna dzenlenmi zel vekletname bulunmaldr.

irketimize iletilen usulne uygun talepler en ge otuz gn iinde cretsiz olarak sonulandrlacaktr. Ancak ilemin ayrca bir maliyet gerektirmesi halinde Kiisel Verileri Koruma Kurulu tarafndan belirlenecek tarifeye gre tarafnzdan cret talep edilebilecektir.

irket, bavuruda bulunan kiinin kiisel veri sahibi olup olmadn tespit etmek ve talepleri deerlendirmek iin gerekli grmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve bavuruda belirtilen hususlar netletirmek adna, kiisel veri sahibine bavurusu ile ilgili soru yneltebilir.

 

Tm Haklar Sakldr - 2022 Ark Jewelry Inc.