Bu internet sitesinde, site hizmetlerinin geliştirilmesi ve işlevselliğinin artırılması gibi amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Ayrıca çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenebilir. Internet sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz ve çerezler hakkında daha detaylı bilgi almak, çerezleri yönetmek ve/veya çerezleri devre dışı bırakmak için lütfen Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyiniz.

TAMAM
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Ark Alyans Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafindan verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle çagri merkezimizi veya internet sayfamızı kullandiginizda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiginizde, Şirketimizin düzenledigi eğitim, seminer veya organizasyonlara katildiginizda Kişisel verileriniz islenebilecektir.
Toplanan Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafindan sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafindan yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalısanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafindan sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafindan yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalısanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla is ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarıniza iliskin taleplerinizi, işbu Aydinlatma Metni’nde asagida düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteligine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandiracaktir. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafindan belirlenen tarifedeki ücret alinacaktir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
- Kişisel veri işlenip işlenmedigini ögrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna iliskin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacini ve bunlarin amacina uygun kullanilip kullanilmadigini ögrenme,
- Yurt içinde veya yurt disinda Kişisel verilerin aktarildigi üçüncü kisileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlis islenmis olmasi hâlinde bunlarin düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapilan islemin Kişisel verilerin aktarildigi üçüncü kisilere bildirilmesini isteme,
- KVK Kanunu’nun ve ilgili diger kanun hükümlerine uygun olarak islenmis olmasina ragmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasi hâlinde Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapilan islemin Kişisel verilerin aktarildigi üçüncü kisilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasiran otomatik sistemler vasitasiyla analiz edilmesi suretiyle kisinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çikmasina itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykiri olarak işlenmesi sebebiyle zarara ugramasi hâlinde zararin giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

5. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU
Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınızı Elektronik posta yoluyla info@arkjewelryinc.com adresine veya Alemdar Mah. Taşsavaklar Sokak Karar İş Hanı Kat: 3 No:6/301 Cağaloğlu 34410 İstanbul / TÜRKİYE adresine göndererek iletebilirsiniz. Haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://arkjewelryinc.com/images/ark_ilgili_kisi_basvuru_formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu da doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri değerlendirmek için gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Tüm Hakları Saklıdır - 2022 © Ark Jewelry Inc.