Bu internet sitesinde, site hizmetlerinin gelitirilmesi ve ilevselliinin artrlmas gibi amalarla erezler kullanlmaktadr. Ayrca erezler araclyla kiisel verileriniz ilenebilir. Internet sitesi araclyla ilenen kiisel verileriniz ve erezler hakknda daha detayl bilgi almak, erezleri ynetmek ve/veya erezleri devre d brakmak iin ltfen Gizlilik ve erez Politikas'n inceleyiniz.

TAMAM

GZLLK POLTKAMIZ

 

1. Giri

Ark Alyans Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. ti. (ARK veya irket) olarak, kiisel verilerinizin gizliliine nem verdiimiz ve bizimle paylatnz bilgilerin kiisel ve gizli olduunu kabul ettiimiz iin bu hususa hassasiyetle yaklayoruz.
bu Gizlilik Politikasn (Politika), irket olarak ynettiimiz internet sitesi https://arkjewelryinc.com (Sitemiz) zerinden toplanan verilerin gizlilii ve gvenlii hakknda sitemizi ziyaret eden kullanclarmz 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu (KVKK) ve ikincil mevzuat kapsamnda bilgilendirmek amacyla oluturduk. Kiisel verileriniz, ibu Politika erevesinde, yalnzca size daha iyi bir hizmet sunmak amacyla kullanlacaktr.

 

2. Politikann Kapsam

ARK olarak ynettiimiz sitemize eriiminiz srasnda topladmz verilerinizin gizlilii ve gvenlii ibu Politikann kapsamndadr.

 

3. Kiisel Verilerin Korunmas

 

3.1. Kiisel Verilerin lenmesinde Genel lkeler
ARK tarafndan kiisel verilerinize ilikin ileme faaliyetleri aada saylan genel ilkelere uygun olarak gerekletirilmektedir:
- Hukuka ve drstlk kurallarna uygun olma,
- Doru ve gerektiinde gncel olma,
- Belirli, ak ve meru amalar iin ilenme,
- lendikleri amala balantl, snrl ve ll olma,
- lgili mevzuatta ngrlen veya ilendikleri ama iin gerekli olan sre kadar muhafaza edilme.

 

3.2. Kiisel Verilerin lenme Amalar ve Kiisel Verilerin lenmesine likin Aydnlatma Metni
Kiisel verilerinizi tarafnzdan istenen hizmetlerin salanmas, taleplerinizin alnmas ve bu kapsamda sizinle iletiim kurulmas gibi amalarla kullanyoruz. Bu amalar aadakilerle snrl olmamak zere u ekilde detaylandrlabilir:
- Faaliyetlerin mevzuata uygun yrtlmesi
- Finans ve muhasebe ilerinin yrtlmesi
- Firma / rn / hizmetlere ballk srelerinin yrtlmesi
- letiim faaliyetlerinin yrtlmesi
- srekliliinin salanmas faaliyetlerinin yrtlmesi
- Lojistik faaliyetlerinin yrtlmesi
- Mal / hizmet satn alm, retim, pazarlama, sat, ve sat sonras destek hizmetlerinin yrtlmesi
- Mteri ilikileri ynetimi srelerinin yrtlmesi
- Saklama ve ariv faaliyetlerinin yrtlmesi
- Szleme srelerinin yrtlmesi
- Talep / ikayetlerin takibi
- Tedarik zinciri ynetimi srelerinin yrtlmesi
- Veri Sorumlusu operasyonlarnn gvenliinin temini yetkili kii, kurum ve kurululara bilgi verilmesi
KVKK kapsamnda hangi tr kiisel verilerinizin (veri kategorisi) veri sorumlusu sfat ile irketimiz tarafndan hangi amalarla ve hangi hukuki sebeplerle ilendii ve aktarld, kiisel verilerinizin hangi taraflara aktarld, kiisel verilerinize ilikin haklarnzn neler olduu ile ilgili detayl bilgi almak iin ltfen KVKK ile ilgili mevzuat ve yasal dzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz erevesinde veri sahibi ilgili kiileri aydnlatmak amacyla hazrladmz Kiisel Verilerin lenmesine likin Aydnlatma Metnini okuyunuz.

4. Kiisel Verilerin Saklanmas ve mhas
Ayrca; irketimiz kiisel verileri saklama ve imha ilemleri iin bir Saklama ve mha Politikas oluturmutur. Kiisel verilerinize ilikin saklama ve imha ilemleri bu politika kapsamnda gerekletirilmektedir. Buna gre KVKKda veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanmas iin bir sre belirlenmise, sz konusu veri en az bu sre kadar saklanmak zorundadr.
Mevzuatta ilediimiz verinin saklanma sresine ynelik bir sre ngrlmemi ise aramzdaki ilikinin gerei olarak olas uyumazlklar da gz nne alnarak hukuki ilikimizin sona ermesinden itibaren 10 yllk dava zamanam sresinin gemesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Kiisel verilerin ileme artlarnn tamam ortadan kalkm ya da tarafmzca beyan edilen veya mevzuat kapsamnda belirlenen saklama sresi dolmu ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en ge 6 ay ierisinde resen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanz halinde ise verileriniz yasal olarak mmkn olduu nispette en ge 30 gn ierisinde silinir. Saklama sresi mevzuatta belirlenmi verilerinizin ngrlen srelerden nce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde sz konusu talebiniz gerekletirilemeyecektir.

erezler Vastasyla Toplanan Veriler
erezler, bir internet sitesi ziyaret edildiinde ziyaretinin cihaznda (rnein bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-deer formatnda veri barndrabilen kk metin dosyalardr. Bu vesileyle internet sitesine/sitelerine ziyaretin gerekletirildii cihaz ve ilgili kullanc hakknda eitli bilgiler elde edilebilmektedir. nternet sitemizde kullanlan erezlerle ilgili detayl bilgi iin erez Politikasn inceleyebilirsiniz.

5. Kredi Kart Gvenlii
ARK; https://arkjewelryinc.com sitesinden alveri yapan kredi kart sahiplerinin gvenliini ilk planda tutmaktadr. irketimiz verilen siparilerin deme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin kontroln gerekletiren bir sisteme sahiptir. Bu yzden rnein ilk defa sipari veren kiilerin siparilerinin, tedarik ve teslimat aamasna gelebilmesi iin ncelikle finansal bilgilerin banka tarafndan doruluunun onaylanmas gerekmektedir, bu bilgilerin kontrol iin gerekirse kredi kart sahibi mterilerle irtibata geilmektedir.
https://arkjewelryinc.com uluslararas gvenlik standartlarna uygun deme altyapsn kullanmaktadr. Alveri srasnda kullanlan kredi kart ile ilgili bilgiler siteden bamsz olarak SSL (Secure Sockets Layer) protokol ile ifrelenip sorgulanmak zere ilgili bankaya ular. Kartn kullanlabilirlii onayland takdirde alverie devam edilir. Ayrca kredi kart verileri bakmndan Kartl deme Endstrisi Veri Gvenlik Standartlar (PCI DSS) uygulanarak gvenlik nlemleri alnmaktadr.
3D Gvenli deme; internet zerinden yaplan kredi ve banka kart ilemleri iin ek bir gvenlik katman olarak tasarlanm protokoldr.
Bu protokolde alveri yapan kii https://arkjewelryinc.com zerinden kredi kart ile deme ilemini gerekletirmek iin seimini yaptnda kredi kartna tanml olan telefon numarasna ilgili banka tarafndan bir ifre gnderilir. Gnderilen bu ifre tek kullanmlktr ve bu nedenle baka bir zamanda kullanlamaz. lem ancak kii bankadan cep telefonuna gelen kodu girdiinde onaylanr.

6. nc Taraf nternet Sitelerine Verilen Linkler
Sitemiz, nc taraflarn internet sitelerine ait balantlar ierebilir. Bu gibi hallerde nc taraflarca veri toplanmas, ilenmesi, paylalmas veya aktarm sorumluluumuzun dndadr. nc taraf siteleri kullanmnz ve bu sitelerle veri paylamnz, bu sitelerdeki gizlilik politikas ve kullanm artlarna tabi olup ibu Politikann kapsam dndadr. Kiisel verilerinizi paylamadan nce ziyaret ettiiniz internet sitelerinin gizlilik politikalarn okumanz neririz.
irketimiz; kredi kart ve hesap bilgilerinizi ya da ifrelerinizi talep eden elektronik posta ve SMSler gndermemektedir. Bu sebeple ARK ismi ve logosu kullanlarak; kiisel bilgileriniz ile kredi kart ve hesap bilgilerinizi, ifrelerinizi talep eden e-posta ve SMSlere kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir.

7. Politikann Gncellenmesi
bu Politikann hkmleri ksmen veya tamamen, internet sitemizde yaymland tarihte yrrle girmek zere deitirilebilir ya da yenilenebilir.
Politikadaki deiiklikleri takip edebilmeniz adna internet sitemizi belirli aralklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.

8. Bize Ulan
bu Politikann yorumlanmas veya uygulanmas ile ilgili sorularnz, ekincelerinizi veya ikayetlerinizi;
Elektronik posta yoluyla info@arkjewelryinc.com adresine veya
Alemdar Mah. Tasavaklar Sokak Karar Han Kat: 3 No:6/301 Caalolu 34410 stanbul / TRKYE adresine gndererek iletebilirsiniz.

EREZ POLTKAMIZ
Ark Alyans Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. ti. (ARK veya irket) olarak, kullanclarmzn hizmetlerimizden ve rnlerimizden gvenli ve eksiksiz ekilde faydalanmalarn salamak amacyla sitemizi kullanan kiilerin gizliliini korumak iin alyoruz.
bu erez Politikamz (Politika), irket olarak ynettiimiz internet sitesi https://arkjewelryinc.com (Sitemiz)de ziyaretilere ve yelerimize kiisel ierik ve reklamlar gstermek, sitemiz iinde analitik faaliyetler gerekletirmek ve ziyareti kullanm alkanlklarn takip etmek amacyla kullanlan erezlerin nasl ynetilebilecei, deitirilebileceini hususlarn aklamak amacyla hazrlamtr.
 

erez (Cookie) Nedir?
erezler, ziyaret ettiiniz internet sitelerinin tarayclar araclyla cihaznza veya a sunucusuna depolanan kk metin dosyalardr. erezler, ziyaret ettiiniz web sitesiyle ilikili sunucular tarafndan oluturulurlar. Bylelikle ziyareti ayn siteyi ziyaret ettiinde sunucu bunu anlayabilir.
erezler, ziyaretilere ilikin isim, cinsiyet veya adres gibi kiisel verileri iermezler. erezler konusunda daha detayl bilgi iin www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.orgadreslerini ziyaret edebilirisiniz.
 

Hangi erezler Kullanlmaktadr?
erezler, sahipleri, kullanm mrleri ve kullanm amalar asndan kategorize edilebilir:
erezi yerletiren tarafa gre, Platform erezleri ve nc taraf erezler kullanlmaktadr. Sitemiz erezleri, irketimiz tarafndan oluturulurken, nc taraf erezlerini irketimiz ile i birliktelii olan farkl firmalar ynetmektedir.
Aktif olduu sreye gre, oturum erezleri ve kalc erezler kullanlmaktadr. Oturum erezleri ziyaretinin sitemizi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalc erezler ise kullanm alanna bal olarak eitli srelerle ziyaretilerin cihazlarnda kalabilmektedir.
Kullanm amalarna gre, sitemizde teknik erezler, dorulama erezleri, hedefleme/reklam erezleri, kiiselletirme erezleri ve analitik erezler kullanlmaktadr.
Sitemizi ziyaretiniz esnasnda reklam dahil size sunulacak ierii kiiselletirmek ve gelitirmek amacyla, nc kii internet sitelerinden gelen aada saylan erezler cihaznzda depolanabilir:
o Sosyal A erikleri: Sosyal alardan gelen ierikleri destek sayfalarmzda yaynlayabiliriz. Bu nedenle, destek sayfalarmzdaki bu ierie bavurmakla, ilgili sosyal adan gelen bir erez cihaznzda saklanabilir. Daha detayl bilgi iin bu sosyal alarn erez politikalarn okumanz tavsiye ederiz.
o Flash erezleri: Flash yazlm tarafndan depolanan dosyalardr. Bu ara, ounlukla, hareketli grafik veya video dizinleri gibi dinamik objeleri grntlemek iin internet tarayclarnn bir uzants olarak kurulur. Dolaysyla, bu uygulamann kullanm nedeniyle Flash erezleri kurulabilir. Daha fazla bilgi iin www.adobe.com sitesinde yer alan erez politikasn okumanz tavsiye ederiz.
 

Neden erezler Kullanlmaktadr?
Sitemizde erezler aadaki amalar kapsamnda kullanlmaktadr:
Sitemizin almas iin gerekli temel fonksiyonlar gerekletirmek. rnein, Ark yelerinin, antasndaki rnlerin ziyaretleri sresince kaybolmamas. Oturum aan yelerin sitemizde farkl sayfalar ziyaret ederken tekrar ifre girmelerine gerek kalmamas.
Sitemizi analiz etmek ve sitemizin performansn arttrmak. rnein, sitemizin zerinde alt farkl sunucularn entegrasyonu, sitemizi ziyaret edenlerin saysnn tespit edilmesi ve buna gre performans ayarlarnn yaplmas ya da ziyaretilerin aradklarn bulmalarnn kolaylatrlmas.
Sitemizin ilevselliini arttrmak ve kullanm kolayl salamak. rnein, sitemiz zerinden nc taraf sosyal medya mecralarna paylamda bulunmak, sitemizi ziyaret eden ziyaretinin daha sonraki ziyaretinde kullanc ad bilgisinin ya da arama sorgularnn hatrlanmas
Kiiselletirme, hedefleme ve reklamclk faaliyeti gerekletirmek. rnein, ziyaretilerin grntledikleri sayfa ve rnler zerinden ziyaretilerin ilgi alanlaryla balantl reklam gsterilmesi.
 

erez Tercihlerinizi Nasl Ynetebilirsiniz?
ARK, kullanclarn kendilerine ait kiisel veriler zerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece nemsemektedir. Bununla birlikte, sitemizin almas iin zorunlu olan baz erezler konusunda tercih ynetimi mmkn olmamaktadr. Ayrca baz erezlerin kapatlmas halinde Sitenin eitli fonksiyon ve zelliklerin almayabileceini bildirmek isteriz.
Sitemizde kullanlan erezlere dair tercihlerin ne ekilde ynetebileceine dair bilgiler aadaki gibidir:
Ziyaretiler, sitemizi grntledikleri tarayc ayarlarn deitirerek erezlere ilikin tercihlerini kiiselletirme imkanna sahiptir. Eer kullanlmakta olan tarayc bu imkn sunmaktaysa, tarayc ayarlar zerinden erezlere ilikin tercihleri deitirmek mmkndr. Bylelikle, taraycnn sunmu olduu imkanlara gre farkllk gsterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin erezlerin kullanlmasn engelleme, erez kullanlmadan nce uyar almay tercih etme veya sadece baz erezleri devre d brakma ya da silme imkanlar bulunmaktadr. Bu konudaki tercihler kullanlan taraycya gre deiiklik gstermekle birlikte genel aklamaya https://www.aboutcookies.org adresinden ulamak mmkndr. erezlere ilikin tercihlerin, ziyaretinin sitemize eriim salad her bir cihaz zelinde ayr ayr yaplmas gerekebilecektir.
Google Analytics tarafndan ynetilen erezleri kapatmak iin tklaynz.
Google tarafndan salanan kiiselletirilmi reklam deneyimini ynetmek iin tklaynz.
Birok firmann reklam faaliyetleri iin kulland erezler bakmndan tercihler Your Online Choices zerinden ynetilebilir.
Mobil cihazlar zerinden erezleri ynetmek iin mobil cihaza ait ayarlar mens kullanlabilir.
ARK, erezleri Politikaya ek olarak Aydnlatma Metni kapsamnda kullanmakta olup erezlerle ilgili kullanm artlarn ve erez Politikasn deitirme hakkn sakl tutar.

 

Tm Haklar Sakldr - 2022 Ark Jewelry Inc.